ÁSZF és Adatvédelem

Általános szerződési feltételek

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató és Adatkezelő adatai
Név: Sáfrán Mihály Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 1119 Budapest, Mérnök utca 37/C II/9.

Telefonszám: +36203992765
Adóigazgatási azonosítószám: 66809425-1-43
Nyilvántartási szám: 39414886

Elektronikus elérhetőség: info@napfenydieta.hu, info@mihalysafran.com

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-135350/2017.

1.2. A Webáruház

A www.napfenydieta.hu weboldal, ahol elsősorban nyomtatott és elektronikus könyveket és további szolgáltatásokat lehet vásárolni.

1.3. A Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, a webáruházon keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.4. A Feliratkozó

Aki a hírlevelekre feliratkozik, azaz a webáruház internetes felületén szolgáltatás megrendelésekor, vásárláskor vagy a hírlevélre feliratkozó űrlapon az ehhez szükséges adatait megadja és a feliratkozási lehetőségét ajánló jelölőnégyzetet kiválasztja.

1.5. A Szállító
A Szolgáltató által megbízott szállítmányozó futárszolgálat:

A házhozszállítást az iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft. megbízásából a GLS és az MPL futárszolgálat végzi.

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1. Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2. Az ÁSZF hatálya
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

3.1. Megrendelési adatok megadása
A „Megrendelési adatok” menüpont kitöltésével, a Megrendelem gombra kattintással és az ezt követő visszaigazoló e-mail elfogadásával jön létre a szerződés. A szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. Általános jellemzők
A szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelés akkor jön létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

3.3. Megrendelés módosítása, törlése
Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását, módosítását a Vásárló a webáruház kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg a megrendelés jóváhagyásának napján. A megrendelés visszavonása csak a levélküldemény feladása előtt lehetséges.

3.4. Fizetési feltételek
Belföldi és külföldi rendelés esetén a Vásárló a vásárolt áru postaköltséggel növelt ellenértékét banki előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel a Barion vagy Paypal rendszeren keresztül a Szolgáltató bankszámlájára utalja. A szállító a könyv vételáráról számlát ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Weboldalról megrendelhető termék árának változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek ellenértékét nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

Weboldalról megrendelhető termék árának változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

3.5. Szállítási módok.

A GLS és MPL futárszolgáltatók által kézbesítve. A Vásárló előre utalással vagy bankkártyával (a Barion vagy Paypal rendszeren keresztül) fizeti a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállítás oldalon található. A Szolgáltató az ellenérték bankszámlára történő beérkezését követő munkanapon postázza a csomagot, amennyiben a vásárló hiánytalanul megadta postázási adatait.

3.6. Hírlevél
A Hírlevélre való feliratkozással (e-mail cím és név megadásával) vagy szolgáltatás megrendelésekor, vásárláskor a feliratkozási lehetőségét ajánló jelölőnégyzetet kiválasztásával a Szállító rendszeres időközönként hírlevelet küld a Vásárló vagy a Feliratkozó által megadott e-mail címre. A hírlevél a könyvek témáival kapcsolatos újdonságokról szóló cikkeket, érdekességeket, esetleg újabb ajánlatokat tartalmaz. A hírlevélről a későbbiekben bármikor le lehet iratkozni, a Kapcsolat menüpontban található e-mail címen vagy a hírlevelekben található leiratkozó linkre kattintással.

A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-135350/2017.

4. A Vásárló jogai és kötelezettségei
4.1. Elállási vagy felmondási jog

A Vásárlónak a csomag átvételét követő 14 napon belül elállási vagy felmondási jogát gyakorolhatja. Az elállás, felmondás, áru visszaküldés továbbá az e körben felmerülő felelősségi és kötelezettségi szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet határozza meg.

5. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

5.1. Alapfogalmak

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen.

Jelen Szabályzat értelmezése során lényeges alapfogalmak:

5.1.1.     Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A www.napfenydieta.hu oldalon folytatott webáruházi értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz aki magát a szolgáltatást végzi):

Adatkezelő: Sáfrán Mihály Zoltán egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 39414886
Adószám: 12921360-2-42
Székhely: 1119 Budapest, Mérnök utca 37/C II/9.
Postai címe (hivatalos levelezési címe): 1119 Budapest, Mérnök utca 37/C II/9.
Elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@napfenydieta.hu
Honlapjának címe: www.napfenydieta.hu
Atvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-135350/2017.

Adatkezelő továbbá az a személy, akit jelen Szabályzat adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelőként nevesít.

5.1.2.      „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik (részletesen meghatározva GDPR 4. cikk 9. pont).

5.1.3.      Érintett: az adatkezelésben az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik (részletesen meghatározva: InfoTv. 3. §. 1. pont; GDPR 4. cikk 1. pont).

Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapján (www.napfenydieta.hu) működő Webáruházat használja; azt meglátogatja, azon regisztrál, vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol (továbbiakban: „Vásárló és Feliratkozó”).

5.1.4.      Személyes adat: egy természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 2. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).

5.1.5.      Adatkezelés: a személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása, hírlevél-küldés) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 10. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).

5.1.6.      Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozási műveleteket, az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel.

5.1.7.      Webáruház: a Szolgáltató honlapján (www.napfenydieta.hu) üzemeltetett internetes áruház (továbbiakban: „Webáruház”)

Jelen Szabályzat alapján folytatott adatkezelésekre a magyar jogszabályok és Magyarországon kötelezően alkalmazandó uniós jogszabályok (GDPR) rendelkezései figyelembevételével kerül sor.

Jogszabályi hivatkozások:

Ektv. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
Fogy.véd.Tv. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
Grt. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
GDPR AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
InfoTv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Postatv.” A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
Számv. tv. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

5.2. Adatvédelmi Nyilatkozat
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. A könyv megrendeléséhez azonban (online vásárlás) szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím (cégek esetén)
 • Elektronikus levelezési cím
 • Telefonszám (a futárral történő kapcsolattartáshoz)

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében (megrendelések teljesítése és számlázás) tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató alvállalkozója (Adatfeldolgozó) az iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2). A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító cég, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:

 • Megrendelő neve
 • A teljes szállítási cím
 • Számlázási cím (cégek esetén)
 • Elektronikus levelezési cím
 • Telefonszám (a futárral történő kapcsolattartáshoz)

A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

5.3. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a www.napfenydieta.hu weboldahoz kapcsolódó adatkezelésekről.

A Budapest Főváros Kormányhivatala (XI. KERÜLETI HIVATALA OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY) által kiadott határozat szerint (Ügyszám: 3179339) a Szolgáltató, mint egyéni vállalkozó, a 39414880 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

5.4. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a Webáruházban a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

Adatkezelésre kerül sor különösen:

 • Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;
 • Hírlevél-feliratkozás és küldés;
 • Törzsvásárlói programban való részvétel;
 • Panaszkezelés;
 • Nyereményjátékok (sorsolások, szavazások) lebonyolítása;
 • Kapcsolatfelvételi űrlap használata;
 • Cookie-k;

5.5. Általános rendelkezések

Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Szolgáltató felhívja a Vásárlók figyelmét arra is, hogy az adatok naprakészségében működjenek közre. Így például ha a Vásárló a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, és a megrendelt termék szállítása a téves címre történik, a téves szállításból eredő bárminemű kárért, így a szállítás költségeiért a Vásárló felel.

A személyes adatok módosítására a Szolgáltató számára küldött elektronikus levélben van lehetőség. Adatok törlése iránti igény a regisztrációban szereplő e-mail címről vagy telefonszámról indított megkeresésben közölhető.

Hírlevélküldés lemondására a hírlevelekben található link, valamint a Szolgáltató számára küldött elektronikus levélben van lehetőség van lehetőség.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Szolgáltató felhívja a részére adatközlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, a Szolgáltató vélelmezi, hogy

 • ha a Vásárló teljesítési címként a Vásárlótól eltérő (harmadik) személy adatait adja meg; az ehhez szükséges hozzájárulást ezen más személy megadta a Vásárlónak;
 • ha a megrendelt termék személyes átvételkor a Vásárlótól eltérő (harmadik) személy jelentkezik a megrendelt termék átvételére a Vásárló ezen harmadik személyt a termék átvételére feljogosította.

Fentiek nem érintik a Szolgáltató jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.

Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a Szabályzatban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Hacsak jogszabály, vagy jelen Szabályzat másként nem rendeli, a Vásárló által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló a szolgáltatásról ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Vásárló kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől a lehető legrövidebb időn belül. Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Vásárló által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató jogosult a Vásárló regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Jogszabály, illetve jelen Szabályzat ellenkező rendelkezése hiányában a Vásárló által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Szolgáltató, mint adatkezelő részéről, amíg a Vásárló kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

A Szolgáltató bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Szolgáltató érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat az InfoTv-nek és jelen Szabályzatnak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Vásárló nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen Szabályzatban meghatározott adattovábbítási esetek.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az InfoTv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás

Bizonyos esetekben a megadott személyes adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Így az InfoTv.6. § (5) a) bekezdése alapján az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (elektronikus számlák esetén: számviteli bizonylatolás) céljából, a Vásárló további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Vásárló hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Adatkezelés technológiai okból

A Szolgáltató rendszere a Vásárlók vagy Feliratkozók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vásárlók vagy Feliratkozók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Vásárlók vagy Feliratkozók személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható

Eljárás a Webáruház üzemeltetésének átengedése esetén

Ha a Szolgáltató a Webáruházban található szolgáltatások üzemeltetését vagy hasznosítását részben, vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy a Szolgáltató által kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Vásárlók vagy Feliratkozók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Vásárlót és Feliratkozót nem hozhatja. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Vásárlók vagy Feliratkozók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Vásárló vagy Feliratkozó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Cookiek:

A Szolgáltató a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Vásárló vagy Feliratkozó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Vásárló vagy Feliratkozó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A Webáruház a webszerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, ha a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Webáruház használatát a látogatók számára.

Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

A cookie-k alkalmazását a felhasználó letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett információcsomagokat törölhet onnét (a konkrét menüpontok eszköz és böngésző-függőek, de jellemzően az adatvédelem, illetve előzmény adatok menüpontokat kell keresni).

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

5.6. Egyes adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatás

5.6.1. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

Érintett: a Vásárló,aki a Szolgáltató internetes áruházát használja, és termékeket rendel a Webáruházban.

Az adatkezelés célja: a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

A Webáruházbana vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Vásárlóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

A Vásárlónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Szolgáltató nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Vásárlóval nem jöhet létre.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje.

Adatkezelési időtartama: A Vásárló személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tárolja a Szolgáltató, kivéve, ha jogszabály a Vásárló adatainak további tárolását írja elő a Szolgáltató a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése(Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita.

A Vásárló személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés b) pontjabiztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) bekezdésében foglaltakra.

Kiszállítással összefüggő adatkezelés

Ha a Vásárló szerződést köt a Szolgáltatóval, a Szolgáltató a Vásárló alábbi adatait logisztikai szolgáltatói részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Vásárló által megrendelt termékeket.

Érintett: az a Vásárló, akinek részére a Szolgáltató a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke,a választott fizetési és szállítási mód adatai, számlázási név és cím;valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a Szolgáltatónak megadott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdéseire.

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

Adatátadás, adatátadás címzettjei: házhozszállítás, Pick Pack pontos kiszállítás esetén a fenti adatokat a Szolgáltató átadja a postai szolgáltató / futárszolgálat / szállító cég részére.

Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) alpontjára.

A postai szolgáltatók / futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Vásárló a jelen Szabályzat elfogadásával elfogad.

Postai, logisztikai szolgáltatók

A Vásárló személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a Szolgáltató logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Vásárló adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

A jelen Szabályzat hatályba lépésekor megbízott postai szolgáltató:

iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2)

Adattovábbítás fizetési szolgáltatók részére

Ha Vásárló szerződést köt a Szolgáltatóval és online fizetést választ, valamennyi online fizetési mód esetén a Barion  vagy a Paypal szolgáltatás közvetít a webáruház és a ténylegesen fizetést teljesítő szolgáltató között. A Barion szolgáltatást a 1117 Barion Payment Zrt. (székhely: Budapest, Infopark sétány 1.) üzemelteti adatfeldolgozóként. A PayPal szolgáltatást a Paypal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg üzemelteti adatfeldolgozóként.

Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése.

5.6.2.      Hírlevél-feliratkozás és küldés

A Feliratkozóknak a hírlevél-feliratkozásra a “Hírlevél” menüben és ingyenes E-bookok letöltésével, valamint az adatok megadásakor a Vásárlóknak a jelölőnégyzet kiválasztásával van lehetősége.

Ha a Vásárló vagy Feliratkozó a hírlevél-küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek a Vásárló vagy Feliratkozó e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha a Vásárló vagy Feliratkozó hozzájárulását adta az adatkezeléshez. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

Kezelt adatok köre: email cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja, korábbi vásárlásokból eredő tematika, használt átvételi mód; az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás A Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Vásárló vagy Feliratkozó  által megadott adatokat kezeli.

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.

Adatkezelés időtartama:A Vásárló vagy Feliratkozó a hírlevél-küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja a Szolgáltató, amíg a „leiratkozás” gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélről, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót vagy Feliratkozót. A Vásárló vagy Feliratkozó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Ha a Vásárló vagy Feliratkozó leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

Az esetlegesen papír alapon bejelentett hírlevél kéréseket, illetve ezek fogadásához adott hozzájárulásokat a Szolgáltató rögzíti információs rendszereiben és ezt követően a Szolgáltató ezeket is ezen információs rendszerei útján kezeli. A papír alapon rögzített hozzájárulásokat az információs rendszerekben történt rögzítést követő 1 év időtartam elteltével, illetve ezt megelőzően, ha az érintett a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató törli.

A Szolgáltató a hírlevél-küldés működtetése során időről-időre közreműködőket – adatfeldolgozót – vesz igénye.

A jelen Szabályzat hatályba lépésekor megbízott adatfeldolgozók:

www.listamester.hu BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4., Cg.13-06-065996, adószám: 21158218-2-13)

www.salesautopilot.hu Cégnév: SalesAutopilot Kft. Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4. Adószám: 25743500-2-41 Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773

Tilalmi lista (Robinson lista)

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény21. §(1) bekezdése szerint a Szolgáltató nyilvántartást (tilalmi listát) kell vezetnie azoknak az érintetteknek a név- és lakcímadatairól, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával.

Érintettek: mindazon személyek, akiknek a Szolgáltató hírlevelet küld.

A tilalmi lista (adatkezelés) célja: annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintettektől közvetlen üzletszerzési célból küldemény fogadására vonatkozó hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.

Az adatkezelés időtartama: a tilalmi listán szereplő adatokat az adatkezelő ennek teljesítésének biztosításához szükséges mértékig használhatja fel, más adatállománnyal nem kapcsolhatja össze, nem adhatja át, más célra nem használhatja fel, és köteles biztosítani az érintettnek az 1995. évi CXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b)pontjában meghatározott jogainak gyakorlását.

5.6.3. Panaszkezelés

Érintett: Azon Vásárló vagy Feliratkozó, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszt jelent be a Szolgáltatónak.

Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a panasz rendezésének módja.

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikével kapcsolatos panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) bekezdése, figyelemmel a 6. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakra is, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – c) pont biztosítja; összhangban az Ektv. 13/A. § (1) bekezdésével és a Fgytv. 17/A. §-ával.

Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.

5.6.4     Nyereményjátékok (sorsolások, szavazások)

Nyereményjátékok, harmadik féllel közösen szervezett kampányok, egyéb eseti adatkezelések adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozza meg a Szolgáltató az érintett események jellegzetességeinek megfelelően.

5.7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

5.7.1.      A megadott személyes adatok megismerésére jogosultak feladatkörükben a Szolgáltató munkavállalói, teljesítési segédei és közreműködői, kifejezetten ideértve az adatfeldolgozókat is; szakértői, illetőleg mindazon személyek, akiket a jelen Szabályzat kifejezetten megnevez.

5.8. Adatfeldolgozók, adattovábbítás

A Szolgáltató a Webáruház folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.8.1.  A Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2)

Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest Infopark sétány 1.)

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

www.listamester.hu BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. tetőtér 4., Cg.13-06-065996, adószám: 21158218-2-13)

5.8.2. Adattovábbítás lehetősége

A jelen Szabályzatban meghatározottakon túl, a Vásárló vagy Feliratkozó egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Vásárló vagy Feliratkozó kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülhetnek:

Ha a Vásárló az online bankkártyás fizetést választja a megrendelés során, a Szolgáltató a Vásárlók nevét, országát és e-mail címét ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a Vásárlók védelme érdekében végzett fraud-monitoring céljából továbbítja a  Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest Infopark sétány 1.) vagy a  PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourgrészére. Az így továbbított személyes adatokat a Barion Payment Zrt. és a  PayPal (Europe) saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának (link: https://www.barion.com, Adatkezelési tájékoztató, https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full) megfelelően kezeli.

5.9. A Feliratkozó és Vásárló jogai

Személyes adataik kezeléséről a Vásárló és Feliratkozó, mint érintettek,  a Szolgáltatótól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, a Szolgáltató elektronikus címére küldött e-mailben (info@napfenydieta.hu) tájékoztatást kérhetnek.

A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Szolgáltató akkor tekinti hitelesnek, illetve jogszerűnek, ha a megküldött kérelem alapján a Vásárló vagy Feliratkozó egyértelműen beazonosítható.

E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Szolgáltató csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a a Vásárló vagy Feliratkozó regisztrált e-mail címéről küldik.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek a Szolgáltató általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Szolgáltató fenti elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 7. cikk (3) bekezdés).

A Szolgáltató díjat számíthat fel a GDPR-ben foglalt esetekben a tájékoztatás, illetve másolat igénylése esetén.

5.9.1 Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)         az adatkezelés céljai;
b)         az érintett személyes adatok kategóriái;
c)         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d)        adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)         az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)         valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)         ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)         a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. (GDPR 15. Cikk)

5.9.2. Helyesbítés joga:

A Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. Cikk, a helyesbítéshez való jog)

5.9.3. Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll (i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (ii) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (iii) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; (iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték (v) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; (vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. (GDPR 17. Cikk.)

A törlés, elfeledtetés joga nem alkalmazandó, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése illetve, közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának valamint a GDPR 9. Cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügyet érintő közérdek alapján;
 • a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törléshez, elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést, vagy
 • jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.9.4. Zárolás és megjelölés:

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

5.9.5. Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog:

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Szolgáltató ​korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A Szolgáltató megjelöli az általuk kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Szolgáltató korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Szolgáltató korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azoknak a Szolgáltató általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ez ellen tiltakozott az érintett tiltakozott, kérésére a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. (GDPR 18. Cikk)

5.9.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a GDPR 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (GDPR 19. cikk)

5.9.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelésre az érintett hozzájárulása alapján került sor, vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, vagy jogszabályban meghatározott különleges adatok kezelésével kapcsolatosan az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsák​, ha ez technikailag megvalósítható. (GDPR 20 Cikk)

5.9.8. Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. (GDPR 21. Cikk)

5.9.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
– az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. (GDPR 22. Cikk)

5.9.10. Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. Cikk)

5.9.11. Bírósági jogorvoslat:

Ha az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az előírt határidőt elmulasztja az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

5.9.12. Kártérítési és sérelemdíj:

A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5.9.13. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.), vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

5.9.14. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

5.10. Az Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése, módosítása

Jelen Szabályzat 2018.05.25. napjával lép hatályba. A Szolgáltató a jelen Szabályzatban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor adtájékoztatást.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Vásárlót vagy Feliratkozót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlót vagy Feliratkozót a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

6. Egyebek

6.1. Biztonság
A webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való megrendelés feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Weboldalon való megrendelés feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. Felelősség kizárása
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért, pontatlanságokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért, pontatlanságokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6.3. Szerzői jogok
A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

6.4. Jogviták
Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges (jog)vitás kérdéseiket elsődlegesen peren kívül, egyezség útján rendezzék. Amennyiben peren kívül ez nem lehetséges, akkor a Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.